UNIVERSITATEA SPIRU HARET prin Facultatea de Management Financiar Contabil Craiova

în parteneriat cu

SC Fight For Education SRL


dezvoltă proiectul“O NOUĂ DIMENSIUNE A CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR ECONOMIC”

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 - „Investește în oameni!”

Contract nr. POSDRU/156/1.2/G/137309

Axa prioritară 1. Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere.

Domeniul major de intervenţie 1.2 “Calitate în învăţământul superior”

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro