Tipărire

UNIVERSITATEA SPIRU HARET prin Facultatea de Management Financiar Contabil Craiova

în parteneriat cu

SC Fight For Education SRL


dezvoltă proiectul“O NOUĂ DIMENSIUNE A CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR ECONOMIC”

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 - „Investește în oameni!”

Contract nr. POSDRU/156/1.2/G/137309

Axa prioritară 1. Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere.

Domeniul major de intervenţie 1.2 “Calitate în învăţământul superior”