GRUP ȚINTĂ - descriere

Grupul ţintă este format din 201 persoane – studenţi şi masteranzi din cadrul Facultăţii de Management Financiar Contabil Craiova. Cel puţin 50% din grupul ţintă va fi alcătuit din femei.


Beneficiile grupului ţintă: - creşterea calităţii formării universitare prin asigurarea unei mai bune corelări între cunoştinţele dobândite în facultate şi cerinţele angajatorilor; - crearea în universităţi a unui climat optim de învăţare şi dezvoltare a potenţialului fiecărui student, în care să fie cultivate valori precum: egalitatea de gen şi de şanse, nediscriminarea; - dezvoltarea spiritului antreprenorial şi implicit creşterea şanselor ca studenţii din grupul ţintă să demareze propria afacere; - creşterea nivelului de pregătire a studenţilor prin introducerea în procesul de învăţământ a unor softuri educaţionale performante; - creşterea calităţii procesului instructiv-educativ prin utilizarea cursurilor universitare realizate în cadrul proiectului în conformitate cu nevoile de formare identificate în cadrul reţelei de parteneriate.

 

Metodologia de selecţie a grupului ţintă

Documente de inscriere

Chestionar

Formular de înregistrare

Declarație de consimțământ

Declarație de participare la activitățile proiectului

 

Persoana de contact

Expert grup tinţă

BOGDAN ANCA MĂDĂLINA

tel: 0766/313.255

 

Anunțuri

Anunţ începere seminarii privind egalitatea de gen, de șanse și nediscriminarea în mediul universitar

Anunț activități de promovare a antreprenoriatului în rândul grupului țintă

Anunt intalnire grup tinta - 21.11.2014

Grupe

Grupa1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4

Grupa 5

Grupa 6

Grupa 7

Grupa 8

Grupa 9

 

Orar

Orar luna august

Orar luna septembrie

Orar luna octombrie

Orar luna noiembrie

Orar luna decembrie

Orar luna ianuarie

Orar luna februarie

Orar luna martie

Orar luna aprilie

Orar luna mai

 

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro