Adresa: Str. Someșului, Nr. 57, Sibiu,  România

Telefon: 0269250008

Fax: 0269250008

Obiectul de activitate:

Activitate didactică și de cercetare în cadrul următoarelor facutăți:

 • Facultatea de Psihologie;
 • Facultatea de Drept;
 • Facultatea de Administrație Publică;
 • Facultatea de Științe Economice;
 • Facultatea de Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar.

Scurtă descriere a activităţii curente:

 • Universitatea Alma Mater Sibiu pregătește specialiști de înaltă calificare în următoarele domenii: Drept, Psihologie, Științe Economice, Administrație Publică, Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar.
 • Prin intermediul specialiștilor săi realizează activități de cercetare în domeniile enumerate anterior.

 Fisa date Universitatea Alma Mater Sibiu

 

 

 


 

Adresa: Str. Târgul din Vale, nr.1, Arges, Piteşti, Romania

Telefon: 0348453260

Fax: 0348453260

Obiectul de activitate: Instituţie de învăţământ superior

 Scurtă descriere a activităţii curente:

    Facultatea de Stiinţe Economice din cadrul Universitatii din Pitesti incearcă să răspundă nevoilor pieţei forţei de muncă înalt calificate. Absolvenţii trebuie să posede un cumul de cunoştinţe şi abilităţi necesare pentru integrarea într-un mediu economic diversificat şi concurenţial fără frontiere. Acest mediu validează capacitatea de a lucra eficient şi de a face faţă riscului intercondiţionării culturii locale şi organizaţionale cu cea de pe plan internaţional.

De aceea sunt urmărite obiectivele:

 • asigurarea excelenţei în predare, cercetare ştiinţifică şi educaţie;
 • promovarea ştiinţei în spiritul valorilor democraţiei, al standardelor morale, al libertăţii academice, al deschiderii spre integrare în comunitatea ştiinţifică internaţională şi în spaţiul de cultură şi civilizaţie europeană
 • oferirea, prin compartimentele sale de profil, a unor cunoştinţe şi deprinderi destinate să satisfacă o paletă cât mai largă de cerinţe instructive şi educaţionale la nivel local, zonal, naţional şi internaţional;
 • asigurarea adecvării cunoştinţelor şi abilităţilor absolvenţilor la cerinţele de încadrare pe piaţa muncii, atât prin forma iniţială, cât şi prin programele de educaţie continuă
 • identificarea şi valorificarea posibilităţilor de angajare ale absolvenţilor şi consultanţă pentru integrarea rapidă şi optimă a acestora.

  Fisa date Universitatea din Piteşti - Facultatea de Ştiinţe Economice


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adresa: CALEA CĂLĂRAȘILOR 169, SECTOR 3, BUCUREȘTI,

Telefon: 021-323.72.87

Fax: 021-321.62.96

Obiectul de activitate:

Activitate didactică și de cercetare în cadrul următoarelor facultăți:

 • Facultatea de Științe exacte și inginerești
 • Facultatea de Științe sociale, umaniste și ale naturii
 • Facultatea de Științe juridice
 • Facultatea de Jurnalism, psihologie și științe ale educației
 • Facultatea de Științe economice
 • Facultatea de Arte

Scurtă descriere a activităţii curente:

       Facultatea de Stiinţe Economice din cadrul Universității Hyperion incearcă să răspundă nevoilor pieţei forţei de muncă înalt calificate. Absolvenţii trebuie să posede un cumul de cunoştinţe şi abilităţi necesare pentru integrarea într-un mediu economic diversificat şi concurenţial fără frontiere. Facultatea de Ştiinţe Economice asigură, cu un corp didactic de prestigiu profesional-ştiinţific, formarea profesională a unor specialişti în domeniile contabilităţii şi informaticii de gestiune, afacerilor internaţionale, finanţe şi bănci, managementului și economiei comerțului, turismului și serviciilor printr-o pregătire teoretică şi practică adecvată, bazată pe o documentare largă şi profundă privind experienţa ţărilor cu economie de piaţă dezvoltată.

 Fisa date Universitatea Hyperion

 

Adresa: Bd. Mamaia, nr. 124, Aleea Universităţii nr.1

Telefon: 0241-511040

Fax: 0241-511040

Obiectul de activitate:

   Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța este o prezență activă, recunoscută în învățământul superior din domeniul economiei și administrării afacerilor la nivel regional și national.

Scurtă descriere a activităţii curente:

Prin activitatea sa, Facultatea de Ştiinţe Economice urmăreşte, printre altele:

 • sporirea rolului specialiştilor în elaborarea şi implementarea de proiecte care să răspundă necesităţilor actuale ale economiei şi societăţii româneşti;
 • atragerea mai intensă de personal cu studii superioare economice în cadrul firmelor
  naţionale şi multinaţionale;
 • dezvoltarea  competenţelor  generale   şi   specifice  în  gestionarea  fenomenelor
  economice şi sociale.

       Facultatea de Ştiinţe Economice asigură, cu un corp didactic de prestigiu profesional-ştiinţific ridicat, formarea profesională a unor specialişti în domeniile contabilităţii şi informaticii de gestiune, afacerilor internaţionale, finanţe şi bănci, a economiei comerţului, turismului şi serviciilor, marketingului, managementului printr-o pregătire teoretică şi practică adecvată, bazată pe o documentare largă şi profundă privind experienţa ţărilor cu economie de piaţă dezvoltată.

 

 Fisa date Universitatea Ovidius din Constanţa - Facultatea de Ştiinţe Economice

 

 

 

Adresă: Bd. Decebal, nr. 118 A, 200746, Craiova, România

Telefon: 0351404888; 0351 404889

Fax: 0351404890

Obiect de activitate:

 •  Cercetare, dezvoltare și încercări în înaltă tensiune, mare putere, joasă tensiune
 • Monitorizarea și diagnosticarea echipamentelor electroenergetice

 • Măsurarea mărimilor electrice și neelectrice

 • Electronica de putere

 • Compatibilitatea electromagnetică

 • Aplicații industrial

   

Scurtă descriere a activităţii curente:

ICMET Craiova este lider național în domeniile:

 • Cercetare, dezvoltare și încercări pentru echipamente de înaltă tensiune și mare putere;
 • Cercetare, dezvoltare pentru monitorizarea și diagnosticarea echipamentelor electroenergetice;
 • Tehnologii neconvenționale care utilizează efectul detensionării prin vibrații;
 • Tehnologii neconvenționale care utilizează efectul aerului comprimat la viteză supersonică;
 • Este singurul producător de traductoarede forțe și mase și echipamente pentru regimuri industriale grele bazate pe tensiometria magnetoelastică, rezultat al cercetărilor proprii în cadrul grupului interdisciplinar CERTENSMA

Fişa de date partener ICMET

Adresa: SC VIAFARM SRL, CLUJ-NAPOCA, JUD. CLUJ

Tel: 0745/500.055

Obiectul de activitate: Farmacie

Scurta descriere a activitatii curente: Farmacia Viafarm functioneaza de 8 ani, fiind cea mai cunoscuta farmacie deschisa non stop din Cluj.

 Fisa date SC VIAFARM SRL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro