Tipărire

Adresa: CALEA CĂLĂRAȘILOR 169, SECTOR 3, BUCUREȘTI,

Telefon: 021-323.72.87

Fax: 021-321.62.96

Obiectul de activitate:

Activitate didactică și de cercetare în cadrul următoarelor facultăți:

Scurtă descriere a activităţii curente:

       Facultatea de Stiinţe Economice din cadrul Universității Hyperion incearcă să răspundă nevoilor pieţei forţei de muncă înalt calificate. Absolvenţii trebuie să posede un cumul de cunoştinţe şi abilităţi necesare pentru integrarea într-un mediu economic diversificat şi concurenţial fără frontiere. Facultatea de Ştiinţe Economice asigură, cu un corp didactic de prestigiu profesional-ştiinţific, formarea profesională a unor specialişti în domeniile contabilităţii şi informaticii de gestiune, afacerilor internaţionale, finanţe şi bănci, managementului și economiei comerțului, turismului și serviciilor printr-o pregătire teoretică şi practică adecvată, bazată pe o documentare largă şi profundă privind experienţa ţărilor cu economie de piaţă dezvoltată.

 Fisa date Universitatea Hyperion