Adresa: Bd. Mamaia, nr. 124, Aleea Universităţii nr.1

Telefon: 0241-511040

Fax: 0241-511040

Obiectul de activitate:

   Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța este o prezență activă, recunoscută în învățământul superior din domeniul economiei și administrării afacerilor la nivel regional și national.

Scurtă descriere a activităţii curente:

Prin activitatea sa, Facultatea de Ştiinţe Economice urmăreşte, printre altele:

  • sporirea rolului specialiştilor în elaborarea şi implementarea de proiecte care să răspundă necesităţilor actuale ale economiei şi societăţii româneşti;
  • atragerea mai intensă de personal cu studii superioare economice în cadrul firmelor
    naţionale şi multinaţionale;
  • dezvoltarea  competenţelor  generale   şi   specifice  în  gestionarea  fenomenelor
    economice şi sociale.

       Facultatea de Ştiinţe Economice asigură, cu un corp didactic de prestigiu profesional-ştiinţific ridicat, formarea profesională a unor specialişti în domeniile contabilităţii şi informaticii de gestiune, afacerilor internaţionale, finanţe şi bănci, a economiei comerţului, turismului şi serviciilor, marketingului, managementului printr-o pregătire teoretică şi practică adecvată, bazată pe o documentare largă şi profundă privind experienţa ţărilor cu economie de piaţă dezvoltată.

 

 Fisa date Universitatea Ovidius din Constanţa - Facultatea de Ştiinţe Economice

 

 

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro