Adresă: Bd. Decebal, nr. 118 A, 200746, Craiova, România

Telefon: 0351404888; 0351 404889

Fax: 0351404890

Obiect de activitate:

 •  Cercetare, dezvoltare și încercări în înaltă tensiune, mare putere, joasă tensiune
 • Monitorizarea și diagnosticarea echipamentelor electroenergetice

 • Măsurarea mărimilor electrice și neelectrice

 • Electronica de putere

 • Compatibilitatea electromagnetică

 • Aplicații industrial

   

Scurtă descriere a activităţii curente:

ICMET Craiova este lider național în domeniile:

 • Cercetare, dezvoltare și încercări pentru echipamente de înaltă tensiune și mare putere;
 • Cercetare, dezvoltare pentru monitorizarea și diagnosticarea echipamentelor electroenergetice;
 • Tehnologii neconvenționale care utilizează efectul detensionării prin vibrații;
 • Tehnologii neconvenționale care utilizează efectul aerului comprimat la viteză supersonică;
 • Este singurul producător de traductoarede forțe și mase și echipamente pentru regimuri industriale grele bazate pe tensiometria magnetoelastică, rezultat al cercetărilor proprii în cadrul grupului interdisciplinar CERTENSMA

Fişa de date partener ICMET

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro