Tipărire

Adresa: CRAIOVA, Str. Nicolae Romanescu, Nr. 54

Telefon: 0251426655; 0251426654

Fax: 0251427597

Obiectul de activitate:

Administraţia Bazinală de Apă Jiu Craiova este sucursala bazinală a Administraţiei Naţionale “Apele Române” şi îşi desfăşoară activitatea în bazinul hidrografic Jiu şi sectorul de Dunăre cuprins între Baziaş şi Bechet ( km fluviali 1075 – 680), respectiv subbazinul hidrografic Teslui aferent teritoriului judeţului Dolj.

Direcţia Apelor Jiu are în structura organizatorică 3 Sisteme de Gospodărirea Apelor, în judetele Dolj, Gorj şi Mehedinţi şi un Sistem Hidrotehnic la Petroşani.

Scurtă descriere a activităţii curente:

 Înfiinţată  prin Hotărârea Guvernului nr. 107/2002, modificată şi completată prin OUG.73/2005, Administraţia Naţională ,,Apele Române” este Autoritatea Naţională, aflată în coordonarea autorității publice centrale din domeniul apelor, care administrează bunurile din domeniul public al statului de natura celor prevăzute în Constituția României și care are drept scopuri cunoașterea, protecția, punerea în valoare și utilizarea durabilă a resurselor de apă, monopol natural de interes strategic, gestionarea reţelei naţionale de măsurători hidrologice, hidrogeologice şi de calitate a resurselor de apă ce aparţin domeniului public, precum și administrarea infrastructurii Sistemului național de gospodărire a apelor.

    Administraţia Naţională ,,Apele Române” aplică strategia şi politica naţională în domeniul gospodăririi cantitative şi calitative a resurselor de apă, scop în care acţionează pentru cunoaşterea resurselor de apă, conservarea, folosirea raţională şi protecţia resurselor de apă împotriva epuizării şi degradării, în vederea asigurării unei dezvoltări durabile, prevenirea efectelor distructive ale apelor, reconstrucţia ecologică a cursurilor de apă, asigurarea supravegherii hidrologice şi hidrogeologice, implementarea prevederilor legislaţiei armonizată cu Directivele Uniunii Europene în domeniul gospodăririi durabile a resuselor de apă şi conservarea ecosistemelor acvatice şi a zonelor umede.

   Administrația Națională ”Apele Române” este o instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, care funcționează pe bază de gestiune și autonomie economică.

 

Fisa date Administraţia bazinală de apă Jiu