Tipărire

Adresa: Str. Târgul din Vale, nr.1, Arges, Piteşti, Romania

Telefon: 0348453260

Fax: 0348453260

Obiectul de activitate: Instituţie de învăţământ superior

 Scurtă descriere a activităţii curente:

    Facultatea de Stiinţe Economice din cadrul Universitatii din Pitesti incearcă să răspundă nevoilor pieţei forţei de muncă înalt calificate. Absolvenţii trebuie să posede un cumul de cunoştinţe şi abilităţi necesare pentru integrarea într-un mediu economic diversificat şi concurenţial fără frontiere. Acest mediu validează capacitatea de a lucra eficient şi de a face faţă riscului intercondiţionării culturii locale şi organizaţionale cu cea de pe plan internaţional.

De aceea sunt urmărite obiectivele:

  Fisa date Universitatea din Piteşti - Facultatea de Ştiinţe Economice